Assessment centrum (AC) se standardně využívá k výběru vhodných pracovníků pro obsazování volných pracovních míst. Tato metoda výběru je vhodná například pro manažerské a obchodní pozice nebo pro výběr z uchazečů na klíčové pozice.

Development centrum (DC) je vhodným nástrojem pro posouzení potenciálu a možností stávajících zaměstnanců.