Metoda assessment centra využívá k posouzení kandidátů modelových pracovních situací a případových studií. Modelové úkoly a situace se zpravidla zaměřují na posouzení jak individuálních pracovních předpokladů, výkonovou orientaci, vyjednávací schopnosti, odolnost vůči stresu tak i předpokladů pro efektivní práci v týmu.

Zpravidla se jedná o jednodenní předem připravený program, kde účastníci absolvují několik modelových situací ve skupině i individuálně, které prověří jejich předpoklady pro obsazovanou pozici. Účastníkům se zadávají různé úkoly, které simulují hlavní aspekty práce na obsazovaném pracovním místě (jedná se o hraní role nebo skupinové úkoly)

Tato metoda nabízí komplexnější přístup k výběru pracovníků než je tomu u jiných, běžně používaných výběrových metod. Assessment centrum je vhodné doplnit psychodiagnostikou uchazečů.

Výstupem z assessment centra jsou individuální závěrečné zprávy zachycující profil a potenciál účastníka a případně porovnání jednotlivých kandidátů mezi sebou. Závěrečná zpráva je určena, managementu, přímým nadřízeným a personalistům.