V rámci našich služeb provádíme psychodiagnostické posouzení současných i nové přijímaných pracovníků. Cílem je snaha o maximální využiti schopností a potenciálu Vašich zaměstnanců a dále výrazné zvýšení pravděpodobnosti výběru nejkvalitnějšího uchazeče o danou pracovní pozici.

Kompletní diagnostický program pomáhá soukromým i státním organizacím výrazně zkvalitňovat následující činnosti:

• Výběr zaměstnanců
• Vedení výkonu a motivační program
• Rozvoj zaměstnanců
• Kariérové plánování a personální audity


ANS Training s.r.o. používá širokou škálu standardních psychodiagnostických metod i některé specifické postupy, které jsou primárně cíleny pro použití při výběru zaměstnanců, jejich rozvoji a kariérovém plánování.

Patři k nim metoda Eligo, BIP i vysoce validní Hoganův psychodiagnostický test těch osobnostních rysů, které jsou podstatné pro úspěch v zaměstnání, v mezilidských vztazích i při vzdělávání.

Tyto moderní účinné a flexibilní nástroje patří k prvním z nové generace osobnostních dotazníků, které byly vytvořeny na základě výzkumu profesních výkonů a byly vyvinuty přímo na pracující populaci. Byly vyzkoušeny na vysokém vzorku pracovní populace v několika stech organizací po celém světě. Celosvětové jsou považovány za vysoce kvalitní nástroje, které hodnotí osobnost a předpovídají úspěch v profesionálním životě.

Vyhodnocení diagnostiky

Jak při výběru zaměstnanců tak i při posuzováni stávajících pracovníků obdržíte závěrečnou zprávu s vyhodnocením výsledků.

Tato vyhodnoceni Vám:

• Sdělí přednosti i slabá místa kandidáta pro dané pracovní místo
• Předpovídá úspěšnost kandidáta v zaměstnání
• Definuje směr dalšího rozvoje a možnosti kariérního růstu


Vyhodnocovací zprávu a její následný výklad provádí vyškolený odborník, který pomáhá řídicímu pracovníkovi objasnit například:

• Jak a proč se jejich budoucí zaměstnanec bude chovat ve svém novém pracovním prostředí
• Proč se jejich zaměstnanci chovají právě tímto způsobem
• Jak mají být efektivně motivováni a řízeni
• Jaká bude jejich reakce na dlouhodobý stres apod.