Development centrum je program vhodný k identifikaci vzdělávacích (rozvojových) potřeb pracovníků, nebo pro potřeby nástupnictví v organizaci. Potom je však přesnější označení tohoto programu DC i AC mají stejnou podobu, ale u obou programů jsou odlišně stanovené cíle. Tomu odpovídají i odlišně použité metody.

Výstupem z development centra jsou individuální zprávy, ale také zprávy celkové, popisující celou skupinu. Jedná se o posouzení silných a slabých stránek a návrh možných cest pro jejich odstranění.

Zpráva z development centra je určena jak účastníkům, tak managementu a personalistům firmy pro cílený rozvoj zaměstnance.