„Lidské zdroje představují nepochybně jednu z konkurenčních výhod, ale také jeden z kritických faktorů úspěšnosti firem“

Úkolem řízení lidí je optimální využívání potenciálu lidí prostřednictvím vedení lidí (leadership) a personálních procesů. Řízením lidských zdrojů se rozumí strategicky zaměřené a průběžně koordinované firemní činnosti, sloužící k získávání a udržení zaměstnanců a vytvoření podmínek pro to, aby podávali co nejvyšší výkon a přispívali k dosahování cílů společnosti. Řízení lidí je významnou, ale velmi citlivou oblastí řízení organizace.

Řízení lidských zdrojů je jednou z našich stěžejních činností. Kompletní diagnostický program pomáhá soukromým firmám i státním organizacím výrazně zkvalitňovat následující činnosti:

• Personální optimalizace firmy
• Strategie řízení lidských zdrojů
• Organizační uspořádání firmy ve vztahu k řízení lidských zdrojů
• Plánování lidských zdrojů
• Analýza pracovních míst
• Vyhledávání a získávání pracovníků
• Výběr a přijímání nových zaměstnanců
• Adaptace nových pracovníků
• Řízení výkonu a pracovní hodnocení zaměstnanců
• Hodnocení pracovníků
• Odměňování – mzda a zaměstnanecké výhody
• Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
• Řízení kariéry
• Zaměstnanecké vztahy
• Zabezpečení politiky rovných příležitostí ve firmě
• Utváření firemní kultury
• Rozvoj manažerů pro řízení lidí
• Podpora manažerů v oblasti personálního řízení


Možné varianty spolupráce:

• Poradenství
• Outsourcing
• Audit řízení lidských zdrojů