Koučování je v současné době stále žádanějším produktem. Ukazuje se, že je to mimořádně efektivní nástroj vedení lidí, který umožňuje optimálním způsobem využívat jejich potenciál.

Funguje i tam, kde "klasické metody" už nestačí - například při dlouhodobé neschopnosti dosáhnout určitého cíle, ztrátě motivace, komunikačních potížích.

Co hlavně koučování přináší a nabízí?

• Koučování pomáhá rozvinout skrytý potenciál, rozviji kreativitu, přináší radost učit se nové věci
• Koučování umožňuje lidem podívat se na problémy jinak, než byli zvyklí a nabízí nové příležitostí a nové možnosti řešení
• Koučováni je efektivním stylem řízení lidi, který vede k přebírání odpovědnosti a samostatnosti a pomáhá k vyššímu využití lidského potenciálu

Koučování může používat každý. Hodí se pro manažery, podnikatele, řadové zaměstnance i celé pracovní týmy. Je ideální metodou zejména v případech, kdy cítíme, že je někde prostor něco zlepšit, ale nejsme schopni definovat možné bariéry, které nám brání v tomto zlepšení. Koučování pracuje na odstraněn těchto vnitřních bariér a pomáhá nám postupovat efektivněji. Koučování prostřednictvím kladení účinných otázek nutí přemýšlet a zlepšuje tak celkové vnímání reality.