Navrhneme a připravíme pro Vás vhodný outdoorový program. Outdoor je vhodná forma vzdělávání, které přispívá k urychlení budování nebo formování týmu. Jedná se o velice účinnou metodu rozvoje pracovního týmu, která umožňuje blíže poznat jednotlivé členy týmu a jejich chování v různých zátěžových situacích.