Role vnitropodnikových školitelů a trenérů se stává pro společnosti stále významnější, protože mnoho firem posiluje význam interního vzdělávání. Jejich hlavním důvodem je snaha o maximální provázanost propojení školení s podnikovou praxí, snižování nákladů na externí školitele a zajištění kontinuálního procesu vzdělávání ve společnostech.

Trénink školitelů je určen pro nové i zkušenější lektory, školitele a trenéry, ale také pro manažery a pracovníky, kteří musí občas přestoupit před skupinu posluchačů a prezentovat. Trénink školitelů je zaměřen především na procvičování a řešení praktických situací. Velký důraz je kladen na poskytování zpětné vazby jednotlivým účastníkům k jejich školícím aktivitám.

Hlavním cílem tréninků školitelů je prohloubení praktických lektorských dovedností účastníků.

Tréninky vedou zkušení lektoři s andragogickým vzděláním, s dlouhodobou trenérskou a manažerskou praxí a současně s praxí vedení a trénování interních lektorských týmů ve firmách.