Zpracujeme pro Vaší potřebu audit jednotlivých procesů řízení lidských zdrojů, které probíhají ve Vaší organizaci. Prověříme, zda jsou tyto procesy plně pod kontrolou řízení a nedochází k případným rizikům v této oblasti. Námi zpracovaný audit ŘLZ Vám přinese i další náměty na zkvalitnění jednotlivých procesů v oblasti řízení lidských zdrojů.